Sommarmöte i Lovisa torsdag 2.6.

Sommarmöte i Sibbo tisdag 9.8.

ÄI., BM tisdag 6.9 kl 19.